Яндекс.Метрика Google+

Послуги для нотаріусів

Послуги для нотаріусівЗгідно ст.5 Закону України «Про нотаріат» нотаріус зобов’язаний вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених правил. Відсутність в державному нотаріальному архіві описів справ, актів про вилучення до знищення документів нотаріусів та підсумкових записів до номенклатур справ, у якому зазначається кількість і категорія фактично заведених за рік справ, свідчить про порушення вимог ст.5 Закону, що тягне за собою вжиття мір дисциплінарного впливу за недотримання вимог законодавства.

Враховуючи вищевказане, з метою належного виконання покладених на нотаріусів обов’язків, пропонуемо  в найкоротші терміни надати послуги з упорядкування документів згідно до  нормативно-правових актів щодо наторіального діловодства  та провести роботи  з скаладання описів справта віделеня до знищення документів з узгодження  з відповідними відмітками держнотархіву про їх схвалення та погодження, а саме;

 

      -  Проведення експертизи цінності документів, утворених в процесі діяльності державних  нотаріальних контор, приватних нотаріусів

      -  Формування нарядів
      -  Переплетіння нарядів
      -  Складання описів справ постійного терміну зберігання
      -  Складання описів справ тривалого терміну зберігання
      -  Складання внутрішніх описів справ тривалого терміну зберігання
      -  Складання паспорту архіва
      -  Погодження документів
      -  Знищення документів    
      -  Обладнання та матеріали

 

Експертиза цінності документів

 

Експертиза цінності документів, утворених в процесі діяльності державної нотаріальної контори,  приватного нотаріуса, проводиться згідно з пунктами 13.8-13.14 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 року № 3253/5  а саме під час:

складання номенклатури справ або перегляду чинної номенклатури справ;

 формування документів у справи і перевірки правильності віднесення документів до справ;

підготовки справ до наступного зберігання в архіві державної нотаріальної контори,  архіві приватного нотаріуса.

Пропонуємо проведення робіт з Експертизи цінності документів

  

Формування нарядів.


Вимоги до формування справ (нарядів) та особливості формування спадкових справ викладені в Правилах ведення нотаріального діловодства. Процес формування нарядів-достатньо одноманітна, рутинна та потребуюча багато часу та уваги процедура. Особливо,  коли необхідно сформувати наряди за кілька років в  скорочені строки.

Послуга   передбачає:  формування наряду, складання внутрішнього опису,  та переплетіння наряду.

 

Переплетіння нарядів.


Вимоги до переплетіня викладені в Згідно до Правилах ведення нотаріального діловодства. Архівістом виконуються роботу з переплетення та оправлення нарядів в обкладинку з твердого картону  чи нотаріальну папку згідно до стандарту .

Роботи  виконуються в приміщенні нотаріуса

 

Складання описів постійного терміну зберігання.


У відповідності до п.13.6. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року №3253/5 щодо вимог складання описів справ постійного терміну зберігання  архівістом з великим досвідом роботи в нотаріальній справі будуть складені , оправлені та погоджені  описи справ постійного терміну зберігання.

  

Складання описів тривалого терміну зберігання.


Згідно до вимог складання описів справ тривалого терміну зберігання викладені в Правилах ведення нотаріального діловодства, архівістом з великим досвідом роботи в нотаріальній справі будуть складені , оправлені та погоджені  описи справ тривалого терміну зберігання.

На протязі 2009-2011 років до Правил ведення нотаріального діловодства були внесені зміни що привело  до надмірної напруги в складанні описів справ тривалого терміну зберігання. Виконання усіх вимог законодавства головне завдання архівіста.

 

Погодження  документів.


У відповідності до п.13.6. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року №3253/5 (далі – Правила 2010 року) усі описи справ підлягають обов’язковому узгодженню з державним нотаріальним архівом та схваленню ЕК, створеною при управлінні юстиції, через два роки після закінчення справ у діловодстві. Для погодження до державного нотаріального архіву надаються усі примірники опису. Замовляючи  послугу  ви отримуєте компетенцію наших працівників  та час який  заощаджений  на погодження документів..

 

Знищення документів

 

Згідно п.13.8. Правил 2010 року, відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду та які не підлягають зберіганню, здійснюється після підготовки конторою, приватним нотаріусом описів справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу за цей самий період.

 Пунктом 13.9. Правил 2010 року встановлено, що описи справ та акт розглядаються ЕК управління юстиції одночасно. Враховуючи викладене, пропонуемо складання та надання до державного нотаріального архіву описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також актів про вилучення для знищення документів яке є обов’язковим.

 

Також мы пропонуемо обладнання та матеріали для проведення політурних робіт  вони представлені на нашому сайті.