Яндекс.Метрика Google+

Публікації


Архивные коробаКазалось бы все сделано надлежащим образом: архивная обработка документов проведена, качественно выполнены переплетные работы, документы с истекшими сроками хранения уничтожены и все необходимые акты и описи дел составлены. Но архив вашего предприятия будет до конца укомплектован только, при помещении всех архивных документов  и дел в специальные архивные короба. 

...........................................................................................................................................................

Архивная обработка документовВесь комплекс работ по упорядочиванию документации предприятия называется архивной обработкой документов и включает в себя:

- проведение экспертизы ценности документов для установления их точных сроков хранения, а также с целью определения исторической, научной и практической ценности документации как для внутреннего, так и внешнего пользования;

 

...........................................................................................................................................................

Внеофисное хранение документов. В чем преимущества?Почти на каждом среднем и крупном предприятии нашей страны существует проблемы, связанные с оперативным поиском и хранением документации, при этом затрагивается вопрос конфиденциальности информации. Не говоря уже о многочисленных денежных суммах, затрачен на содержание и обслуживание подобных мероприятий, в том числе и на аренду офисной площади под архив.

...........................................................................................................................................................

Як правильно підготувати документи до здачі в архівВаша компанія вже працює з архівною службою, або тільки створює її, все одно слід не тільки знати які документи підлягають архіюванню, але й чітко виконувати всі правила підготовки документів для здачі їх до архіву. Це дозволить налагодити оперативну та ефективну роботу на підприємстві з документообігом, знизити трудомісткість праці персоналу.

...........................................................................................................................................................

Як правильно оформити обкладинки справУ вашій компанії вже існує архів, документообіг відбувається досить оперативно та ефективно. Але контроль та точність оформлення документів на кожному етапі передачі справ до архіву має відбуватися на постійній основі, тому досить важливо знати особливості оформлення документів.

...........................................................................................................................................................

Як правильно розміщати документи в архівіНа Вашому підприємства планується або вже діє архів, у вся документація згідно встановлених норм попадає до архівного сховища. Однак від вірної організації розміщення документації в архіві залежатиме оперативність та трудоємкість роботи персоналу, доступність інформації. Тобто, наскільки точно та правильно буде організована архівна робота залежатиме і продуктивність праці цілого підприємства.

...........................................................................................................................................................

Сучасні правила ведення бізнесу не завжди чесні та відкриті, а заради цінної інформації конкуренти ладні майже на все. Тому невипадково документальну інформацію, що вже не актуальна та не використовується вашою компанією, але може стати компроматом у руках конкуруючої фірми, доцільно раз та назавжди знищити.

...........................................................................................................................................................

У статті закону «про Національний архівний фонд та архівні установи» дається таке визначення поняття експертизи цінності документів: «Експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою включення їх до Національного архівного фонду або виключення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до категорії унікальних і встановлення строків зберігання документів, які не підлягають включенню до Національного архівного фонду."

...........................................................................................................................................................
Якщо архів не володіє інформацією по певному запиту, то на бланку архівними службовцями складається відповідь, в якому зазначаються причини відсутності документів і позначаються рекомендації.


...........................................................................................................................................................
Основные направления использования архивной информацииУ практиці інформаційно-наукової праці державного архіву виділяють такі головні напрямки використання інформації архівах:
...........................................................................................................................................................