Яндекс.Метрика Google+

Порядок проведення експертизи цінності документів

Експертиза цінності документів здійснюється щорічно працівниками служби діловодства підприємства спільно з експертною комісією під методичним керівництвом архіву підприємства.

За результатами проведення експертизи цінності документів:
-    Здійснюється відбір документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання для передачі до архіву підприємства;
-    Визначаються документи тимчасового зберігання (до 10 років) в структурних підрозділах підприємства;
-    Вилучаються для знищення документи і справи минулих років, терміни зберігання яких закінчилися.

Одночасно з цим перевіряються повнота і якість діючої номенклатури справ, правильність визначення строків їх зберігання, дотримання встановлених правил оформлення документів і формування справ.

Відбір документів постійного зберігання проводиться на підставі Переліку № 41, галузевих переліків документів, номенклатури справ шляхом перегляду кожного аркуша документа. Не дозволяється відбір документів для подальшого зберігання або знищення на підставі заголовків справ в описі або в номенклатурі справ.

Під час проведення експертизи цінності виявляють дублікати документів, чернетки, неоформлені копії, які підлягають вилученню з справ постійного зберігання.

У разі виявлення в процесі експертизи цінності недостачі документів або справ, що значаться по номенклатурі, здійснюється їх розшук. Якщо документи не знайдені, складається акт про нестачу архівних справ, який стверджує керівник підприємства, створюється комісія по службовому розслідуванню, призначається службове розслідування і видається наказ про притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ. Довідка про причини відсутності документів або справ, підписана керівником відповідного структурного підрозділу, надається в архів підприємства.

Експертна комісія підприємства