Яндекс.Метрика Google+

Законодавство


Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і постанови Кабінету Міністрів України від 6.11.2002 N 1742 "Про створення галузевого державного архіву Управління державної охорони України" Н А К А З У Є М О: Затвердити Положення про галузевий державний архів Управління державної охорони України, що додається.
...........................................................................................................................................................
Відповідно до пунктів 4, 5 Порядку державної реєстрації документів Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1739 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Інструкції про порядок зберігання й обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, звітності про їх використання та ведення книг державної реєстрації документів (додається).
...........................................................................................................................................................

Про внесення змін до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головархіву України від 20.07.98 N 41

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого Указом Президента України від 22 березня 2000 року N 486/2000, та з метою приведення норм, викладених у Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, у відповідність до вимог Конституції України та чинного законодавства Н А К А З У Ю

...........................................................................................................................................................
Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1739, Н А К А З У Ю: 1. Внести зміни до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (додаються).
...........................................................................................................................................................
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" Н А К А З У Ю: 1. Унести до наказу Держкомархіву України від 15.06.2000 N 31 "Про затвердження Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 493/4714, такі зміни:
...........................................................................................................................................................
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців" від 6 лютого 2003 року N 506-IV Н А К А З У Є М О: 1. Внести до Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Державного комітету архівів України та Міністерства закордонних справ України від 11.06.2001 N 116/53і зареєстрованої Міністерством юстиції України 25 червня 2001 року за N 547/5738, такі зміни і доповнення:
...........................................................................................................................................................
Про внесення доповнень до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та  ісцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головархіву України від 20.07.98 N 41
Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого Указом Президента України від 22 березня 2000 року N 486/2000, та з метою внесення нових видів документів до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів  Н А К А З У Ю: 1. Унести доповнення до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (додаються).
...........................................................................................................................................................
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 13 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

1.2. Положення встановлює основні вимоги до умов зберігання архівних документів, що забезпечують їх належну збереженість.

1.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для архівних установ, що здійснюють повноваження власника, юридичних і фізичних осіб, у власності яких перебувають документи Національного архівного фонду.

Для архівних установ, що здійснюють повноваження власника, юридичних і фізичних осіб, у власності яких перебувають архівні документи, що не входять до складу Національного архівного фонду і не підлягають державній реєстрації, вимоги цього Положення - рекомендовані.

...........................................................................................................................................................

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та відповідно до Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1739, Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про створення і облік копій страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави (додається).


...........................................................................................................................................................
1.1. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій із зазначенням строків зберігання документів (далі - Перелік), складено відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1004

"Про проведення експертизи цінності документів", з врахуванням положень інших нормативних актів та методичних посібників з експертизи цінності документів.

...........................................................................................................................................................