Яндекс.Метрика Google+

Законодавство


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2013  № 2438/5

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
21 листопада 2013 р. 
№ 1983/24515

 

...........................................................................................................................................................

Додаток 4

до Порядку користування

документами Національного

архівного фонду України, що

належать державі, територіальним

громадам

(пункт 4 розділу ІV)

 

АКТ 
ВИДАВАННЯ СПРАВ У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

...........................................................................................................................................................

 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду

Відділ формування Національного архівного фонду 

Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установи, організації, підприємства. 

Методичні рекомендації. 

СХВАЛЕНО

...........................................................................................................................................................

 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду

Відділ формування Національного архівного фонду 

Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установи, організації, підприємства. 

Методичні рекомендації. 

СХВАЛЕНО

...........................................................................................................................................................

Коментардо Типової інструкції з діловодства у центральнихорганах виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевих органах виконавчої влади

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242

затверджено

Типову інструкцію з діловодства у центральних органахвиконавчої влади,

...........................................................................................................................................................

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2007 р. N 1004                                Київ

Про проведення експертизи цінності документів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ           

          N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011           

 N 1103 ( 1103-2012-п ) від 28.11.2012 }

П О С Т А Н О В А
...........................................................................................................................................................

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2013  № 430/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 р. за № 428/22960

Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

...........................................................................................................................................................

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2013  № 2433/5Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 листопада 2013 р. за № 1963/24495

Про затвердження

Переліку документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів

Відповідно до статті 6 Закону України 

...........................................................................................................................................................

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про Національний архівний фонд та архівні установи

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 15, ст.86 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР     N 3815-XII ( 3815-12 ) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 15, ст.87 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами     N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11     N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62 }

{ В редакції Закону     N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.81 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами     N  534-V   (  534-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.91     N 2756-VI  ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160

    N 5068-VI  ( 5068-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 28, ст.302

    N 5461-VI  ( 5461-17 ) від 16.10.2012

    N 5463-VI  ( 5463-17 ) від 16.10.2012

    N  245-VII (  245-18 ) від 16.05.2013

    N  406-VII (  406-18 ) від 04.07.2013 }  

...........................................................................................................................................................
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах

Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система).
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
...........................................................................................................................................................