Яндекс.Метрика Google+

Законодавство


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2014  № 864/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
5 червня 2014 р. 
за № 592/25369

Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду

...........................................................................................................................................................

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2013  № 656/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2013 р. 
за № 584/23116

Про затвердження Правил роботи архівних установ України

...........................................................................................................................................................

4. Порядок приймання документів від джерел комплектування архіву

4.1. Приймання документів НАФ від юридичних осіб - джерел комплектування архіву - проводять щорічно за графіками, затвердженими архівом за погодженням з юридичною особою. У разі незначних обсягів документів архів приймає їх один раз на декілька років, але не рідше одного разу на 5 років.

...........................................................................................................................................................

5. Облік роботи з джерелами формування НАФ

5.1. На кожну юридичну особу - джерело формування НАФ в архіві укладають картку обліку роботи з юридичною особою, у діяльності якої утворюються документи НАФ, за формою, наведеною в додатку 10, і ведуть наглядову справу.

5.2. До картки обліку роботи з юридичною особою, у діяльності якої утворюються документи НАФ, вносять довідкові дані про юридичну особу та її фонд. Картки можуть вестися архівом в електронній формі.

...........................................................................................................................................................

11. Облік документів з кадрових питань (особового складу)

11.1. Облік документів з кадрових питань (особового складу), окрім документів, прийнятих на депоноване зберігання до архіву, здійснюють на загальних засадах.

Визначення кількості документів з кадрових питань (особового складу), що зберігаються в архіві, здійснюють за описами справ з кадрових питань (особового складу) і аркушами фондів шляхом підрахунку загальної кількості справ з кадрових питань (особового складу) з фіксуванням результатів по кожному фонду і сумарно по архіву в книзі обліку документів з кадрових питань (особового складу) (у довільній формі).

...........................................................................................................................................................

3. Переміщення та транспортування документів

3.1. Переміщення документів в архіві з метою раціонального використання наявної площі та з інших причин здійснюють лише на підставі наказу керівника архіву.

Для переміщення документів у сховищах і робочих приміщеннях архіву використовують пересувні возики та інші засоби транспортування. Аудіовізуальні, графічні з паперовими носіями та великоформатні документи переміщують тільки в тих засобах зберігання, в яких вони зберігалися на стелажах.

...........................................................................................................................................................

10. Організація роботи архіву під час надзвичайних ситуацій

10.1. До надзвичайних ситуацій (далі - НС) в архіві належать:

оголошення режиму надзвичайного стану державного, регіонального, місцевого, об’єктового рівнів;

надзвичайні ситуації техногенного характеру (пожежі, вибухи у будівлях та спорудах архіву, раптове руйнування будівель та споруд архіву, аварії в електричних мережах, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих хімічних та радіоактивних речовин, у системах життєзабезпечення архіву, у системах зв'язку і телекомунікацій, на очисних спорудах);

...........................................................................................................................................................

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2013  № 2045/5 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 жовтня 2013 р. 
за № 1695/24227

 

Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду

...........................................................................................................................................................

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2013 № 2013/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 вересня 2013 р. 
за № 1660/24192

...........................................................................................................................................................

НАКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

             Про затвердження Положення про Державну архівну службу України 

     1. Затвердити Положення про Державну архівну  службу  України (додається).

     2. Установити,  що  Державний  департамент  страхового  фонду документації розташовується у  місті  Харкові  по  вул.  Жовтневої революції, 139.

     3. Кабінету  Міністрів України у місячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

     4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 


...........................................................................................................................................................