Яндекс.Метрика Google+

Законодавство

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)(частина 4)

10. Місце складення або видання

Відомості про місце складення або видання зазначаються на всіх документах, крім листів. Зазначені відомості оформляються відповідно до адміністративно-територіального поділу України, а саме зазначається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої знаходиться офіс арбітражного керуючого.

11. Гриф обмеження доступу

Гриф обмеження доступу до документа ("Для службового користування") оформляється згідно з відповідними нормативними актами і розташовується у правій частині верхнього поля документа вище реквізиту "Адресат" або "Гриф затвердження" на рівні реквізиту "Найменування арбітражного керуючого".

12. Адресат

12.1. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурним підрозділам без зазначення посадової особи їх найменування наводяться у називному відмінку, наприклад:

 

Міністерство юстиції

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи та її структурного підрозділу наводяться у називному відмінку, а посада і прізвище адресата - у давальному, наприклад:

 

Міністерство юстиції

Директору Департаменту нотаріату, 
банкрутства та функціонування 
центрального засвідчувального органу

Прізвище, ініціали (ініціал імені)

У разі коли документ адресується керівникові установи або його заступникові, найменування установи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку, наприклад:

 

Начальнику Головного управління 
юстиції у м. Києві

Прізвище, ініціали (ініціал імені)

12.2. Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному документі тільки одного адресата.

12.3. Реквізит "Адресат" може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв'язку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270. Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

 

Міністерство юстиції

вул. Городецького, буд. 13, 
м. Київ, 01001

У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначаються у називному відмінку прізвище, ім’я та по батькові (ініціали чи ініціал імені), потім поштова адреса, наприклад:

 

Бондарчук Іван Васильович

вул. Кірова, буд. 17, кв. 1, 
м. Київ, 02230

13. Гриф затвердження документа

Арбітражний керуючий здійснює затвердження певних видів документів з проставленням грифа затвердження з урахуванням додатка 3 до цих Правил.

Гриф затвердження складається із слова "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування арбітражного керуючого, підпису, ініціалів (ініціала імені) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. Наприклад:

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Арбітражний керуючий 
(розпорядник майна, керуючий санацією, 
ліквідатор)

 

Підпис

Ініціали (ініціал імені), прізвище

 

Дата

Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті першого аркуша документа.

14. Заголовок до тексту документа

14.1. Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа і бути максимально стислим. Заголовок формулюється особою, яка створює документ. Заголовок, обсяг якого перевищує 150 знаків (5 рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Заголовок відповідає на питання "про що?", "кого?", "чого?". Наприклад, наказ (про що?) про надання відпустки; лист (про що?) про підвищення кваліфікації; протокол (чого?) наради; посадова інструкція (кого?) помічника арбітражного керуючого.

14.2. Без заголовка дозволяється складати короткі документи на бланках формату А5 (210 х 148 мм), зокрема супровідні листи, телеграми, телефонограми.


 
........................................................................................................................