Яндекс.Метрика Google+

Законодавство

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)(частина 3)

4. Найменування арбітражного керуючого

Найменування арбітражного керуючого - автора документа містить: повне зазначення професії арбітражного керуючого - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або скорочену назву - арбітражний керуючий, його прізвище, ім’я, по батькові.

5. Довідкові дані про арбітражного керуючого

Довідкові дані про арбітражного керуючого містять: поштову адресу офісу, номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти тощо. Довідкові дані розміщуються нижче найменування арбітражного керуючого.

Реквізити поштової адреси зазначаються в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

6. Назва виду документа

Назва виду документа (наказ, доповідна записка тощо) зазначається на загальному бланку друкованим чи машинописним способом і повинна відповідати назвам, передбаченим нормативно-правовими актами.

7. Дата документа

7.1. Датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або видання. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата оформляється цифровим або словесно-цифровим способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться, наприклад: 02.03.2013.

7.2. У посиланнях на нормативно-правові акти і в документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 квітня 2013 року. Дозволяється вживати слово "рік" у скороченому варіанті "р.", наприклад: 03 червня 2013 р.

7.3. Якщо документ складено не на бланку, дата зазначається нижче реквізиту "Підпис" ліворуч. Дата документа проставляється особою, яка його підписує або затверджує.

8. Реєстраційний індекс документа

8.1. Під час реєстрації документів їм надаються індекси. Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа у межах групи документів, що реєструються, який доповнюється індексами за номенклатурою справ.

Складові частини реєстраційного індексу відокремлюються одна від одної правобічною похилою рискою. Послідовність написання складових частин реєстраційного індексу може змінюватися залежно від того, який документ реєструється, - вхідний чи створений в установі.

8.2. Для вхідних документів реєстраційний індекс складається з порядкового номера, наприклад: 55, де 55 - порядковий номер.

8.3. У вихідного документа реєстраційний індекс розміщується у зворотній послідовності - індекс за номенклатурою справ та порядковий номер, наприклад: 01-19/191, де 01-19 - індекс справи за номенклатурою, 191 - порядковий номер.

8.4. З метою розрізнення груп документів до реєстраційного індексу може додаватися відмітка, яка складається з літер, наприклад: 110 ДСК, де "ДСК" застосовується для позначення документів з грифом "Для службового користування".

8.5. Реєстраційний індекс наказів з адміністративно-господарських питань складається з порядкового номера, наказів з кадрових питань тривалого (понад 10 років) зберігання - з порядкового номера та літерного індексу "к", наприклад: 10-к, де 10 - порядковий номер, "к" - літерний індекс, наказів з кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання - з порядкового номера та літерного індексу "кт", наприклад: 15-кт, де 15 - порядковий номер, "кт" - літерний індекс.

8.6. Місце розташування реєстраційного індексу на документі залежить від виду бланка та виду документа.

9. Посилання на реєстраційний індекс і дату

Для вихідних документів посилання на реєстраційний індекс і дату документа включає в себе реєстраційний індекс і дату того документа, на який дається відповідь. Цей реквізит є обов’язковим і розташовується нижче або на рівні реєстраційного індексу у спеціально відведеному місці на бланку.


 
........................................................................................................................