Яндекс.Метрика Google+

Законодавство

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)(частина 2)

ІІ. Документування діяльності арбітражного керуючого

1. Загальні вимоги до створення документів

1.1. Документування діяльності арбітражного керуючого полягає у створенні документів, у яких фіксується з дотриманням встановлених законодавством правил інформація про діяльність арбітражного керуючого.

1.2. Право на підписання, погодження, затвердження документів, що пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого, має лише арбітражний керуючий.

Документи, що передбачають затвердження їх арбітражним керуючим (номенклатура справ; описи справ; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; акт про нестачу документів поточного діловодства або/та архівних справ (документів) тощо), можуть бути підписані арбітражним керуючим або визначеною ним особою, відповідальною за організацію його діловодства та архіву.

1.3. Арбітражний керуючий може доручати підготовку документів особі, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

1.4. Арбітражний керуючий визначає сукупність документів, необхідних і достатніх для документування інформації про його діяльність, та включає їх у номенклатуру справ.

1.5. Документ повинен відповідати положенням актів державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та спрямовуватись на виконання покладених на арбітражного керуючого завдань і обов’язків.

1.6. Арбітражний керуючий здійснює діловодство державною мовою. Документи складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні.

Документи, які надсилаються за межі України, оформлюються українською мовою, або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування.

1.7. Документ повинен містити обов’язкові для певного його виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування арбітражного керуючого - автора документа, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

Під час підготовки та оформлення документів можуть застосовуватись не тільки обов’язкові, а також інші реквізити, якщо це відповідає призначенню документа або способу його опрацювання.

1.8. Оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів, здійснюється відповідно до вимог, зазначених у додатку 2 до цих Правил.

2. Бланки документів

2.1. Організаційно-розпорядчі документи оформлюються лише на бланках арбітражного керуючого, що виготовляються друкарським способом або за допомогою комп’ютерної техніки на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.

2.2. Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланки формату А3 (297 х 420 мм) - для оформлення документів у вигляді таблиць.

2.3. Бланки документів повинні мати такі поля (в міліметрах): 30 - ліве; 10 - праве; 20 - верхнє та нижнє.

2.4. Бланки повинні виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.

2.5. Арбітражний керуючий може застосовувати такі види бланків документів: загальний бланк для створення різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа); бланк листа; бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа).

2.6. Бланк листа має містити: найменування арбітражного керуючого; довідкові дані (поштова адреса офісу, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та дата його видачі тощо); дату документа та реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь.

2.7. Не допускається розміщення на бланках арбітражного керуючого інформації, що не стосується документа.

2.8. Деякі внутрішні документи (заяви осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим, доповідні записки, довідки тощо) оформлюються не на бланках.

3. Оформлення реквізитів документів

Реквізити організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування визначаються ДСТУ 4163-2003.


 
........................................................................................................................