Яндекс.Метрика Google+

Законодавство


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2013  № 447/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 березня 2013 р. 
за № 431/22963

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

...........................................................................................................................................................

ІІ. Документування діяльності арбітражного керуючого

1. Загальні вимоги до створення документів

1.1. Документування діяльності арбітражного керуючого полягає у створенні документів, у яких фіксується з дотриманням встановлених законодавством правил інформація про діяльність арбітражного керуючого.

1.2. Право на підписання, погодження, затвердження документів, що пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого, має лише арбітражний керуючий.

Документи, що передбачають затвердження їх арбітражним керуючим (номенклатура справ; описи справ; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; акт про нестачу документів поточного діловодства або/та архівних справ (документів) тощо), можуть бути підписані арбітражним керуючим або визначеною ним особою, відповідальною за організацію його діловодства та архіву.

1.3. Арбітражний керуючий може доручати підготовку документів особі, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

...........................................................................................................................................................

4. Найменування арбітражного керуючого

Найменування арбітражного керуючого - автора документа містить: повне зазначення професії арбітражного керуючого - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або скорочену назву - арбітражний керуючий, його прізвище, ім’я, по батькові.

...........................................................................................................................................................

10. Місце складення або видання

Відомості про місце складення або видання зазначаються на всіх документах, крім листів. Зазначені відомості оформляються відповідно до адміністративно-територіального поділу України, а саме зазначається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої знаходиться офіс арбітражного керуючого.

11. Гриф обмеження доступу

Гриф обмеження доступу до документа ("Для службового користування") оформляється згідно з відповідними нормативними актами і розташовується у правій частині верхнього поля документа вище реквізиту "Адресат" або "Гриф затвердження" на рівні реквізиту "Найменування арбітражного керуючого".

...........................................................................................................................................................

15. Текст документа

15.1. Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його було створено. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно. Документ не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту.

15.2. Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв’язного тексту або анкети чи таблиці або шляхом поєднання цих форм.

...........................................................................................................................................................

19. Відмітка про засвідчення копій документів

19.1. Копії або витяги з документів, які надаються та зберігаються арбітражним керуючим, повинні бути засвідчені підписом арбітражного керуючого та скріплені його печаткою з обов’язковим зазначенням дати засвідчення.

19.2. Арбітражний керуючий може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються ним, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту.

У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, під час формування особових справ осіб, які перебувають з арбітражним керуючим у трудових відносинах, арбітражний керуючий може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо), а також під час формування справи боржника.

19.3. Відмітка "Копія" проставляється на лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа.

19.4. Напис про засвідчення документа складається із слів "Згідно з оригіналом", "Арбітражний керуючий", особистого підпису арбітражного керуючого, його ініціалів (ініціала імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа "Підпис", наприклад:

...........................................................................................................................................................

24. Складення службових листів

24.1. Службові листи складаються з метою обміну інформацією між арбітражним керуючим та державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами як:

відповіді про виконання арбітражним керуючим завдань, визначених у нормативно-правових актах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

відповіді на запити державних органів, підприємств, установ, організацій;

відповіді на звернення громадян;

ініціативні листи;

супровідні листи.

...........................................................................................................................................................

4. Контроль за виконанням документів

4.1. Арбітражний керуючий особисто контролює виконання документів, що надійшли від Міністерства юстиції, управління юстиції, інших державних органів, та зобов’язаний своєчасно їх виконувати.

Арбітражним керуючим можуть бути поставлені на контроль також інші документи.

4.2. Документи, які перебувають на особистому контролі в арбітражного керуючого, до їх повного виконання вміщуються в окрему папку з написом "Контрольна папка".

4.3. При розгляді документів, звернень тощо арбітражний керуючий зобов’язаний дотримуватись установлених законодавством строків виконання таких документів.

...........................................................................................................................................................

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2012  № 232/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 лютого 2012 р. 
за № 202/20515

Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

...........................................................................................................................................................

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2014  № 1886/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції Україн 
11 листопада 2014 р. 
за № 1421/26198

Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання

...........................................................................................................................................................